Automatyczna generacja kodu

Automatyczna generacja kodu
Wysokiej jakości, produkcyjny kod źródłowy.

 • Automatyczna generacja kodu produkcyjnego za pośrednictwem MATLAB®/Simulink®/Stateflow®
 • Jednolity proces integracji
 • Bezpośrednia weryfikacja poprzez symulacje
 • Wczesne testowanie i wykrywanie błędów
 • Wsparcie dla AUTOSAR

Automatyczna generacja kodu podczas implementacji

Szybkie prototypowanie sterownia (Rapid Control Prototyping) oraz wdrożenie na platformę docelową, wymaga przetworzenia funkcji sterownika z postaci graficznych bloków na kod C. Następnie, zostaje on zaimplementowany na sterowniku (ECU) wraz ze sterownikami i systemem czasu rzeczywistego.
Automatyczne generatory kodu produkcyjnego pozwalają na automatyczne wygenerowanie kodu z funkcjonalności zdefiniowanej w postaci graficznych bloków, co powoduje wzrost jakości kodu produkcyjnego. TargetLink – generator kodu produkcyjnego od dSPACE, generuje wysokiej jakości kod produkcyjny wprost z narzędzi MATLAB®/Simulink®/Stateflow.

Zalety automatycznej generacji kodu

 • Zajmuje znacznie mniej czasu i jest bardziej odporne na proste błędy
 • Pozwala na skrócenie czasu rozwoju aplikacji, często nawet o 40%
 • Sprawia, że model i odpowiadający mu kod są zawsze spójne
 • Ujednolica standard kodowania
 • Likwiduje błędy implementacji
 • Dokumentacja kodu jest zawsze aktualna

Powiązane produkty: