Projektowanie systemowe

Projektowanie systemowe
Planowanie, implementacja i integracja złożonych architektur systemowych oraz dystrybucja systemów.

  • Szybsze wytwarzanie oprogramowania dużych i złożonych systemów ECU za pomocą dSPACE SystemDesk.
  • Projektowanie oprogramowania i architektury sieci funkcjonalnych.
  • Projektowanie komponentów oprogramowania wraz z interfejsami i wewnętrzną logiką
  • Modelowanie systemów wykorzystujących AUTOSAR.
  • Formułowanie topologii sprzętowych i komunikacji sieciowej.
  • Integracja kodu systemów ECU

Oprogramowanie SystemDesk zacznie ułatwia i przyśpiesza procesy planowania, implementacji, integracji złożonych architektur systemowych i rozproszonych oraz elektronicznych systemów sterowania. Projektowanie odbywa się przy pomocy modeli (model-based design) już na poziomie systemowym. Wykorzystanie formalnego opisu architektur software’owych usprawnia procesy produkcyjne oraz wymianę informacji z podwykonawcami i dostawcami. SystemDesk wspiera standard AUTOSAR oraz AUTOSAR Run-time Environment (RTE).

Powiązane produkty: