Projektowanie układów sterowania

Projektowanie układów sterowania\
Zintegrowanie środowisko oprogramowania – oszczędzające czas i minimalizujące koszty.

  • Graficzne modelowanie z wykorzystaniem narzędzi MATLAB®/Simulink®/Stateflow®.
  • Walidacja projektu podczas wstępnej symulacji offline.
  • Praca w zespole z wykorzystaniem tego samego modelu.
  • Powtórne wykorzystanie komponentów modeli.
  • Modele symulacyjne silnika, napędu lub dynamiki pojazdu, mogą być ponownie użyte podczas symulacji Hardware-In-the-Loop do weryfikacji projektu.
  • Wszystkie modele komponentów mogą być testowane wspólnie.
  • Projektowanie z pomocą modeli (model-based design) na poziomie systemowym.

Powiązane produkty: