Wirtualna Walidacja


Symulacja pozwala przenieść weryfikacje i walidacje założeń do wczesnej fazy projektu. Symulując model ECU na komputerze PC, użytkownik ma dostęp do szerokiego zakresu przypadków użycia. VEOS jest platformą umożliwiającą przeprowadzanie wirtualnej walidacji na komputerze PC. Pozwala symulować i testować funkcje sterowników na długo przed powstaniem pierwszych prototypów. VEOS pomaga w przygotowaniu modelu symulacyjnego i biblioteki testowej na PC oraz ponowne jej wykorzystanie podczas testów Hardware-In-the Loop. VEOS jest zintegrowany z narzędziami dSPACE, przeznaczonymi do szybkiego prototypowania, projektowania układów sterowania, automatycznej generacji kodu i testów HIL.

Powiązane produkty: