Oprogramowanie

Eksperyment i wizualizacja

Modele symulacyjne

Symulacja systemów

Generacja kodu