SystemDesk

SystemDesk

Oprogramowanie SystemDesk® to narzędzie do projektowania architektury systemów. Jego główny cel to wsparcie dla procesu projektowania oprogramowania ECU i rozproszonych elektrycznych/elektronicznych (E/E) systemów i podsystemów w branży motoryzacyjnej poprzez wykorzystanie modeli. W tym celu można, z wykorzystaniem narzędzia SystemDesk, stworzyć model architektury w standardzie AUTOSAR i wygenerować wirtualne ECU do wstępnej walidacji projektu.

SystemDesk pozwala użytkownikom na wydajne i sprawne tworzenie plików opisujących system w standardzie AUTOSAR (.arxml), co ułatwia wymianę informacji pomiędzy firmami typu OEM, a ich dostawcami. SystemDesk może zostać także wykorzystany do przygotowywania symulacji i scenariuszy testowych w wczesnych etapach rozwoju sterownika ECU.

Najważniejsze cechy narzędzia SystemDesk to:

  • możliwość graficznego projektowania architektury systemów dla sterowników ECU zgodnie z standardem AUTOSAR R3 i R4,
  • import i eksport plików .arxml,
  • generacja wirtualnych ECU na potrzeby wczesnej walidacji w środowisku VEOS® lub SCALEXIO®,
  • wygodne połączenie ze środowiskiem TargetLink® do rozwoju logiki (oprogramowania) sterownika ECU,
  • możliwość pełnej automatyzacji zadań w SystemDesk np. z poziomu innych narzędzi poprzez otwarte API,
  • możliwość tworzenia skryptów automatyzujących pracę w ramach środowiska,
  • pełna walidacja spójności i kompletności modelu ze standardem AUTOSAR,

Środowisko SystemDesk ma budowę modułową. W skład środowiska mogą wchodzić komponenty:

  • SystemDesk Modeling Module – podstawowe narzędzie do graficznego projektowania systemów,
  • SystemDesk RTE Generation Module – moduł do generacji RTE dla wersji AUTOSAR R3.x (SystemDesk 3.x)
  • SystemDesk V-ECU Generation Module – moduł do generacji wirtualnych ECU na potrzeby symulacji,

Więcej informacji na stronie producenta: dSPACE SystemDesk.