AutomationDesk

AutomationDesk

Graficzne środowisko AutomationDesk służy do implementacji automatycznych sekwencji testowych zgodnych ze standardem UML. Praca z tym narzędziem polega na definiowaniu diagramów sekwencji opisujących przebieg przypadku testowego, a następnie ich wielokrotne uruchamiania z różnymi danymi wejściowymi oraz generację raportu z przebiegu procesu testowania. Metoda ta pozwala na integrację podejścia graficznego z implementacją skryptów testujących w języku Python. Zazwyczaj środowisko graficzne jest wykorzystywane do opisu przepływu przypadków testowych i sterowania decyzjami, a także do realizacji dostępu do sprzętu (typowo symulatora HIL). Skrypty Pythona są natomiast wykorzystywane do implementacji algorytmów i typowych dla użytkownika rozszerzeń.

AutomationDesk pozwala na ponowne wykorzystanie raz zaimplementowanych testów dzięki rozbudowanemu mechanizmowi bibliotek. Biblioteki stworzone przez użytkownika mogą być stosowane przez wielu użytkowników i współdzielone także przez system kontroli wersji. W większości przypadków znacznie przyspiesza to proces rozwoju przypadków testowych i przynosi wiele korzyści.

System bibliotek obejmuje także możliwość tworzenia szablonów testów dzięki tzw. Test Builder i Framework Builder. Jest to zaawansowany mechanizm pozwalający na tworzenie uniwersalnych rozwiązań, dostosowywanych przez użytkowników na etapie implementacji poszczególnych przypadków testowych.

Jedną z najważniejszych cech środowiska AutomationDesk jest możliwość automatycznej generacji raportów z testów. Raporty są tworzone na bazie rezultatów osiąganych w trakcie eksperymentu i bazują na systemie uzupełnianych informacjami i grafiką szablonów.

Testy mogą być rozwijane w trybie offline tzn. podczas tworzenia i weryfikowania metody testującej nie musimy posiadać bezpośredniego podłączenia do sprzętu, a będziemy posługiwać się podanymi przez użytkownika, przykładowymi wartościami. Pozawala to uniknąć kosztownych błędów w postaci uszkodzonego sprzętu.

Więcej informacji na stronie producenta: dSPACE AutomationDesk.