SYNECT

Synect

SYNECT jest narzędziem do zarządzania danymi i pracy grupowej w procesie model-based design i testowania sterowników. Oprogramowanie to pomaga zarządzać danymi czyli modelami, sygnałami, parametrami, testami, wynikami testów itd. poprzez cały proces rozwoju. Pozwala także na konfigurację zależności, wersji i wariantów, a także potrafi powiązać poszczególne elementy z wymaganiami. Środowisko SYNECT posiada bezpośrednie połączenie z takimi narzędziemi jak MATLAB®, Simulink®, TargetLink® czy AutomationDesk® tak by można było łatwo pracować z tymi narzędziami i wymieniać dane. SYNECT świetnie sprawdza się w branży motoryzacyjnej, lotniczej, automatyki przemysłowej i medycznej – wszędzie tam gdzie wytwarzane są sterowniki wbudowane zgodnie z metodyką Model-Based Design.

Więcej informacji na stronie producenta: dSPACE SYNECT.