TargetLink

TargetLink

Projektowanie oprogramowania za pomocą modeli (ang. Model-Based Design) stało się standardem we współczesnym w przemyśle, w szczególności w branży motoryzacyjnej. Automatyczna generacja kodu produkcyjnego bezpośrednio z modeli jest jednym z najważniejszych etapów tej metodyki. TargetLink® jest to oprogramowanie służące do generacji produkcyjnego kodu C z modeli zaprojektowanych w graficznym środowisku MATLAB®/Simulink/Stateflow. Szeroka gama parametrów i opcji podczas generacji kodu pozwala na optymalizację dla procesorów stało i zmiennoprzecinkowych i pozwala na spełnianie dowolnych ograniczeń narzucanych przez architekturę.

Pakiet TargetLink ma postać dodatkowej biblioteki do pakietu MATLAB/Simulink obejmującej zestaw alternatywnych bloków pozwalających na generację zoptymalizowanego kodu źródłowego i serii dodatkowych narzędzi wspomagających pracę jak np. Data Dictionary czyli narzędzie pozwalające na ustalenie parametrów obiektów (funkcji, zmiennych) i ich powiązań z fragmentami modelu.

Konwersja graficznych modeli na kod źródłowy pozwala na zachowanie spójności pomiędzy symulowanym projektem, a uruchamianą aplikacją. Pakiet TargetLink jest narzędziem deterministycznym, ponieważ kod wygenerowany z tego samego modelu zawsze będzie wyglądał tak samo i zawsze otrzymamy tą sama najwyższą jakość. Każdy etap tworzenia specyfikacji czyli tworzenia modelu może zostać dogłębnie przetestowany dzięki wbudowanym funkcjom ułatwiającym testowanie modeli przeznaczonych do generacji kodu. Pozwala to na wdrożenie procedur wczesnej weryfikacji, co przekłada się na redukcję kosztów.

Najważniejsza cecha charakteryzująca kod wygenerowany za pomocą TargetLinka to jego wydajność. Wydajny kod oznacza krótszy czas wykonania i mniejsze zużycie zasobów na procesorze. Zostało wykazane, że kod źródłowy wygenerowany przez pakiet TargetLink jest co najmniej tak wydajny jak kod napisany ręcznie. Inne wskaźniki charakteryzujące kod źródłowy wygenerowany za pomocą TargetLinka to: czytelność, możliwość śledzenia ścieżki model-kod i możliwość wygenerowania kodu zoptymalizowanego na konkretne mikrokontrolery.

Pakiet TargetLink może wygenerować kod źródłowy przeznaczony na platformę AUTOSAR dzięki dodatkowemu pakietowi TargetLink AUTOSAR Module. Pozwala on na import konfiguracji z plików .arxml i wygenerowanie kodu źródłowego dla kompletnego AUTOSAR Software Components.

Więcej informacji na stronie producenta: dSPACE TargetLink.