Real-Time Interface

Real-Time Interface

  • Automatyczna implementacja modeli MATLAB/Simulink/Stateflow na sprzęcie dSPACE
  • Automatyczna generacja kodu
  • Biblioteka bloków Simulink zapewnia graficzną konfiguracje wejść/wyjść
  • Automatyczne sprawdzanie spójności modelu
  • Wsparcie odwołania do modeli hierarchicznych

Obszary zastosowań

Bez względu na to czy wykonywane jest szybkie prototypowanie sterowników czy symulacja Hardware-In-the-Loop, Real-Time Interface (RTI) zapewnia połączenie pomiędzy sprzętem dSPACE a oprogramowaniem MATLAB/Simulink/Stateflow od MathWorks.

Kluczowe korzyści

RTI pozwala w pełni skoncentrować się na procesie projektowania i przeprowadzaniu szybkich iteracji projektu. Jest rozszerzeniem kodu C Generator Simulink Coder do implementacji modeli Simulink i Stateflow na symulatorze sprzętowym czasu rzeczywistego. Dostosowanie sprzętu pod aplikacje czasu rzeczywistego dokonywane jest poprzez automatyczne sprawdzanie spójności modelu, zapobiega to powstawaniu błędów podczas parametryzacji. Każda wersja RTI wspiera kilka różnych wersji oprogramowania MATLAB, migracja pomiędzy poszczególnymi wersjami jest w pełni automatyczna.

Praca z RTI

Aby połączyć model z kartą wejść/wyjść dSPACE, wystarczy przenieść moduł wejść/wyjść z biblioteki RTI i połączyć go z bloczkami Simulinka. Wszystkie ustawienia takie jak parametry, są dostępne po kliknięciu w odpowiedni blok. Simulink Coder generuje kod modelu podczas gdy RTI dostarcza bloki, które implementują możliwości wejść/wyjść systemu dSPACE w modelu Simulinka, przygotowując w ten sposób model do symulacji w czasie rzeczywistym. Model czasu rzeczywistego jest kompilowany, pobierany i automatycznie uruchamiany na symulatorze sprzętowym. RTI prowadzi użytkownika przez proces konfiguracji, sprawdza spójność modelu eliminując tym samym potencjalne błędy przed lub podczas procesu generowania aplikacji.

Więcej informacji na stronie producenta dSPACE Real-Time Interface