VEOS

VEOS

  • Symulacja modelu sterownika na komputerze klasy PC
  • Wsparcie dla wielu standardów i interfejsów, takich jak AUTOSAR, FMI, ASAM Xil / HIL-API i ASAM XCP
  • Integracja of-the-shelf z dSPACE rapid control prototyping (RTI) i symulatorami Hardware-in-the loop
  • Kompleksowa komunikacja sieciowa z ECU poprzez magistralę CAN i LIN

Oprogramowanie VEOS® służy do przeprowadzania symulacji kodu wygenerowanego z modelu sterownika/ów na komputerze klasy PC. Tak samo jak w przypadku klasycznych platform sprzętowych z modelu Simulinka® generowany jest kod źródłowy w języku C, który następnie jest kompilowany i uruchamiany na wirtualnej platformie sprzętowej – VEOS. Umożliwia to wykorzystanie innych standardowych narzędzi firmy dSPACE do pracy z symulacją: ControlDesk Next Generation, MotionDesk, AutomationDesk itd.

Platforma VEOS umożliwia symulację jednego lub wielu współpracujących ze sobą symulacji sterowników ECU, wraz z uwzględnieniem komunikacji pomiędzy nimi. Możliwa jest także symulacja sterowników zaprojektowanych w standardzie AUTOSAR. Narzędzie to jest szczególnie przydatne podczas wczesnej weryfikacji projektu: na etapie modelowania lub generacji kodu.

Więcej informacji na stronie producenta: dSPACE VEOS.