Karta DS2621 do generowania sygnałów

Karta DS2621 do generowania sygnałów

  • Generowanie sygnałów dla symulacji napięcia, natężenia, rezystancji i przełączników.
  • Tworzenie wiązki kanałów w celu zwiększenia wyjściowego napięcia
  • Wbudowana jednostka awaryjnego trasowania
  • Galwanicznie izolowane kanały

Obszary zastosowań

Karta DS2621 do generowania sygnałów symuluje sygnały wejściowe sterownika. Naśladuje czujniki i przełączniki, takie jak przełącznik drzwiowy, czujnik Halla oraz czujniki prędkości obrotowej kół i temperatury oleju. Każdy z 10 kanałów znajdujących się na karcie może zostać skonfigurowany do pełnienia funkcji źródła napięcia, prądu wyjściowego, wyjścia cyfrowego lub symulacji rezystancji.

Funkcjonalność wejść/wyjść

Karta DS2621 posiada 10 konfigurowalnych kanałów, których funkcjonalność obejmuje generowanie sygnałów cyfrowych lub analogowych. Aby zwiększyć zakres napięcia i natężenia, można połączyć ze sobą do 10 kanałów równolegle lub w serie, np. dwa źródła napięcia połączone sekwencyjnie lub dwa kanały prądu wyjściowego połączone równolegle w celu zwiększenia wyjściowego napięcia lub natężenia. Wyjścia cyfrowe mogą być wykorzystane jako przełącznik lub posłużyć do generowania sygnałów zależnych od czasu i częstotliwości (np. PWM) . Przykładem takiego zastosowania jest symulacja rezystancji w celu przekazania określonych zmian temperatury do sterownika poprzez model środowiska. Tworzenie wiązek kanałów jest wspierane poprzez oprogramowanie ConfigurationDesk, które wyświetla poszczególne wiązki kanałów jako jedno wejście/wyjście.

Więcej informacji na stronie producenta dSPACE DS2621 Signal Generation Board