Karta magistral DS2671

Karta magistral DS2671

  • Wsparcie magistral CAN, LIN i FlexRay
  • Cztery konfigurowalne kanały
  • Wbudowana jednostka awaryjnego trasowania

Funkcjonalność wejść/wyjść

Wybór funkcjonalności każdego z kanałów wejść/wyjść na karcie DS2671 odbywa się poprzez układ FPGA. Kanały obsługują wszystkie standardowo wspierane transceivery dla systemów magistral i protokołów oraz posiadają złącze piggyback do podłączenia dodatkowych transceiverów. Sterowniki systemowe magistrali posiadające certyfikowane IP-Module takie jak sterownik Bosch E-Ray dla magistrali FlexRay są implementowane poprzez układ FPGA. Można również korzystać z systemów magistral i protokołów, które nie są standardowo wspierane, w tym celu wystarczy zainstalować niezbędne transceivery poprzez złącze piggyback.

Obszary zastosowań

Karta DS2671 stanowi interfejs pomiędzy symulatorem dSPACE a systemem magistrali. Posiada cztery wielofunkcyjne kanały, każdy z nich obsługuje magistralę, która została do niego przypisana poprzez oprogramowanie. Karta obsługuje następujące magistrale i protokoły:

  • FlexRay
  • CAN
  • LIN/K-line
  • RS232, RS422, RS485
  • Protokoły oparte na TLL


Istnieje możliwość dodania dodatkowych magistral i protokołów na życzenie klienta.

Dzięki możliwości konfigurowania kanałów karta DS2671 umożliwia podłączenie różnych magistrali do jednego sterownika. Kanały konfiguruje się z poziomu oprogramowania, pozwala to na łatwą zmianę funkcjonalności z projektu na projekt.


Więcej informacji na stronie producenta dSPACE DS2671 Bus Board