Karta pomiarowa DS2601

Karta pomiarowa DS2601

  • Pomiar natężenia i napięcia prądu
  • Konfigurowalne bezpieczniki
  • Wbudowana jednostka awarii trasowania
  • Wbudowane obciążenia lub możliwość podłączenia zewnętrznych obciążeń
  • Galwaniczna izolacja kanałów
  • Kanały połączone w wiązki w celu zwiększenia obciążalności prądowej

Obszary zastosowań

Karta pomiarowa DS2601 dokonuje pomiaru sygnałów wyjściowych sterownika i przekazuje wartości pomiarów do procesora czasu rzeczywistego. Pomiar sygnałów może być wyzwalany czasem lub zdarzeniem, natomiast wykonywanie pomiaru sygnału może zależeć od napięcia lub natężenia prądu.

Funkcjonalność wejść/wyjść

Karta DS2601 ma 10 konfigurowalnych kanałów wejściowych, do których można podłączyć konwerter sygnału analogowego i cyfrowego w celu dokonania pomiaru napięcia i natężenia prądu. Przykładem jest jednostka pomiarowa, która w sytuacji przekroczenia określonego napięcia mierzy natężenie wyzwalanego sygnału na wejściu analogowym. Kanały są definiowane i konfigurowane w oprogramowaniu ConfigurationDesk. 10 kanałów na karcie DS2601 może być połączonych równolegle, wiązka kanałów zwiększa zdolność obciążeniową prądu do 80 A (RMS). Oprogramowanie ConfigurationDesk wyświetla wiązkę kanałów jako jedno pojedyncze wejście/wyjście. Karta DS2601 wspiera zastosowanie obciążeń dla sterowników. Do karty można podłączyć wewnętrznie zastępcze obciążenia lub zewnętrznie rzeczywiste obciążenia.

Więcej informacji na stronie producenta dSPACE DS2601 Signal Measurement Board