Karta interfejsu CAN DS4302

Karta interfejsu CAN DS4302

  • Połączenie systemów modularnych firmy dSPACE z magistralą CAN
  • Obsługa 4 kanałów CAN

Obszary zastosowań

Karta interfejsu CAN DS4302 została zaprojektowana do pracy z magistralą CAN wykorzystywaną głównie w branży motoryzacyjnej i automatyce przemysłowej. Typowe zastosowania karty DS4302 to:

  • Szybkie prototypowanie algorytmów sterowania bezpośrednio w pojeździe („in-vehicle”)
  • Testy Hardware-In-the-Loop
  • Symulacje typu Restbus
  • Automatyzacja zadań

Kluczowe korzyści

Karta DS4302 umożliwia systemom firmy dSPACE udział w ruchu po magistrali CAN bez potrzeby dołączania dodatkowych interfejsów elektronicznych. Trzy pojedyncze transceivery na każdym z czterech niezależnych kanałów sprostają prawie wszystkim możliwym obszarom zastosowań. Karta zawiera szybkie transceivery do komunikacji w systemach czasu rzeczywistego i odporne na zakłócenia transceivery o niskiej szybkości do zadań takich jak np. sterowanie komfortem. Każda konfiguracja karty DS4302 może być przygotowana jako schemat blokowy w środowisku Simulink, eliminując w ten sposób programowanie kontrolera CAN.

Obsługa kompleksowego oprogramowania

Za pomocą RTI CAN Blockset można w łatwy sposób skonfigurować wszystkie interfejsy CAN korzystając ze schematów blokowych w środowisku Simulink bez konieczności skomplikowanego programowania kontrolera CAN. Możliwości konfiguracyjne są bardzo szerokie: od przygotowania pojedynczej wiadomości przez konfigurację przerwań aż do wiadomości zawierających stempel czasowy. W przypadku posiadania plików pochodzących z oprogramowania CAN-DB Editor, wystarczy je tylko zaimportować i sprzęt obsługujący magistralę CAN zostanie skonfigurowany. Dla sprawnego i dynamicznego zarządzania złożonymi ustawieniami magistrali CAN w systemach Hardware-In-the-Loop, dostępny jest RTI CAN MultiMessage Blockset, który pozwala na zarządzanie dużą ilością pakietów wiadomości CAN (powyżej 200 wiadomości) z poziomu jednego bloczka w środowisku Simulink.

Więcej informacji na stronie producenta dSPACE DS4302 CAN Interface Board