Karta interfejsu FlexRay DS4505

Karta interfejsu FlexRay DS4505

  • Połączenie systemów modularnych firmy dSPACE z magistralą FlexRay
  • Obsługa do 4 modułów interfejsu FlexRay DS4340 jednocześnie

Obszary zastosowań

Karta interfejsu FlexRay DS4505 pozwala na podłączenie systemów modularnych firmy dSPACE do systemów komunikacyjnych FlexRay. Karta została specjalnie opracowana jako baza dla modułów interfejsu FlexRay DS4340, co zwiększa wydajność systemu komunikacji. Idealnie nadaje się do szybkiego prototypowania i testowania aplikacji wykorzystujących magistralę FlexRay w systemach do prototypowania i symulatorach sprzętowych firmy dSPACE. Karta umożliwia podłączenie do 4 modułów interfejsu FlexRay DS4340 i może być wykorzystywana z kartami procesorowymi do systemów modularnych.

Kluczowe korzyści

Karta interfejsu FlexRay DS4505 wyposażona w moduł interfejsu FlexRay DS4340 pozwala na testowanie aplikacji wykorzystujących magistralę FlexRay bezpośrednio z systemów modularnych firmy dSPACE. Do konfiguracji i testowania magistrali FlexRay dostępny jest łatwy w użyciu zestaw narzędzi. Wszystko to zapewnia pełną obsługę czasu rzeczywistego podczas rozwoju sterownika pracującego w sieci FlexRay. Do symulacji aplikacji FlexRay w trybie restbus, karta posiada elastyczne ustawienia kontrolera, aby zapewnić poprawne zachowanie się całego systemu podczas uruchamiania.

Podstawy FlexRay

FlexRay jest systemem komunikacji wyzwalanym czasowo, stosowanym w aplikacjach typu in-vehicle, które wymagają spełnienia określonych zależności komunikacyjnych. Jest uważany za standard dla następnej generacji deterministycznych, wysokowydajnych sieci komunikacyjnych w branży motoryzacyjnej. Podstawowa zasada działania systemu wyzwalanego czasowo polega na tym, że wykonywanie zadań i wysyłanie wiadomości następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem. W standardzie FlexRay wszystkie działania są dostosowane do globalnego czasu, podczas gdy w niedeterministycznych protokołach komunikacyjnych takich jak CAN, działania są głównie wywoływane zdarzeniami występującymi podczas działania systemu.

Pakiet konfiguracyjny i narzędzia

FlexRay Configuration Package firmy dSPACE jest wykorzystywany do integracji systemów sprzętowych firmy dSPACE i węzłów monitorujących z sieciami FlexRay. Węzły są konfigurowane za pomocą FlexRay Configuration Tool według matrycy komunikacji, która zawiera informacje czasowe dla sygnałów i ramek transmitowanych poprzez magistralę FlexRay. Informacje te są połączone z modelem w środowisku MATLAB/Simulink, który zawiera aplikację FlexRay i służy do generacji kodu na platformę sprzętową firmy dSPACE.

Więcej informacji na stronie producenta dSPACE DS4505 Interface Board