Karta interfejsu LIN DS4330

Karta interfejsu LIN DS4330

  • Do zastosowań w szybkim prototypowaniu algorytmów sterujących i symulacjach Hardware-In-the-Loop wymagających stosowania magistrali LIN
  • Obsługa LIN master i LIN slave
  • 16 niezależnych kanałów LIN
  • Do 16 węzłów LIN na jednym kanale
  • Obsługa standardów LIN 1.3, 2.0 i 2.1

Obszary zastosowań w szybkim prototypowaniu algorytmów sterowania

Karta DS4330 i odpowiadające jej oprogramowanie mogą być używane do tworzenia i testowania elektronicznych jednostek sterujących (ECU), które komunikują się poprzez magistralę LIN z elementami wykonawczymi i czujnikami. Do celów szybkiego prototypowania – zarówno w laboratorium jak i w pojeździe – rzeczywiste węzły LIN slave mogą być podłączone do systemu, który symuluje zachowanie projektowanego ECU pracującego jako węzeł LIN master.

Kluczowe korzyści

Karta DS4302 umożliwia systemom firmy dSPACE udział w ruchu po magistrali CAN bez potrzeby dołączania dodatkowych interfejsów elektronicznych. Trzy pojedyncze transceivery na każdym z czterech niezależnych kanałów sprostają prawie wszystkim możliwym obszarom zastosowań. Karta zawiera szybkie transceivery do komunikacji w systemach czasu rzeczywistego i odporne na zakłócenia transceivery o niskiej szybkości do zadań takich jak np. sterowanie komfortem. Każda konfiguracja karty DS4302 może być przygotowana jako schemat blokowy w środowisku Simulink, eliminując w ten sposób programowanie kontrolera CAN.

Obszary zastosowań w symulacjach Hardware-In-the-Loop

Z wykorzystaniem symulatora sprzętowego firmy dSPACE i karty DS4330 można przetestować działanie sieci LIN pracującej pod kontrolą sterownika ECU. System firmy dSPACE symuluje węzły, które są podłączone do magistrali LIN. Symulowane węzły magistrali LIN zachowują się dokładnie w taki sam sposób, jak rzeczywiste urządzenia (symulacja typu Restbus).

Obszary zastosowań w symulacjach Hardware-In-the-Loop

Karta DS4330 może być używana na wiele różnych sposobów. Dostępne są m.in. następujące scenariusze:

  • Testowanie transmisji ramek wiadomości
  • Testowanie ograniczeń czasowych komunikacji
  • Testowanie ponad granice specyfikacji
  • Testowanie diagnostyki i warunków niepowodzenia transmisji
  • Testowanie trybu oszczędzania energii

Obsługa kompleksowego oprogramowania

Karta DS4330 dostarcza interfejs LIN do podłączenia systemu firmy dSPACE do magistrali LIN. Z poziomu RTI LIN MultiMessage Blockset można skonfigurować i sterować symulowaną magistralę LIN. RTI LIN MultiMessage Blockset (obsługuje standardy LIN 1.3, 2.0 i 2.1) jest rozszerzeniem do Real-Time Interface i może być używany do połączenia systemów firmy dSPACE z sieciami komunikacyjnymi LIN i do konfiguracji tych sieci. Za pomocą RTI LIN MultiMessage Blockset można obsługiwać złożone ustawienia LIN, które pozwalają na sterowanie i konfigurację wszystkich bezwarunkowych i wyzwalanych zdarzeniem ramek LIN z pojedynczego bloku Simulink (konfiguracja poprzez pliki bazodanowe).

Więcej informacji na stronie producenta dSPACE DS4330 LIN Interface Board