MapleTA

Maple T.A. (ang. Testing and Assessment) jest łatwym w użytkowaniu systemem webowym służącym do tworzenia testów i zadań, automatycznie oceniającym odpowiedzi i wyniki studentów. System wspomaga wprowadzanie złożonych równań matematycznych o dowolnej postaci oraz inteligentne generowanie ocen. Wymienione cechy stanowią o tym, iż nadaje się on do zastosowań nie tylko w matematyce, lecz również w innych dziedzinach nauki wspomaganych obliczeniami matematycznymi.

Kluczowe cechy Maple T.A.

 • Naturalna matematyczna notacja. Maple T.A. wspiera symboliczny zapis równań, zarówno podczas tworzenia pytań jak i udzielania odpowiedzi na nie. Pozwala to studentom skupić się na rozwiązaniu zadania a nie na pracy z programem.
 • Pełne wykorzystanie możliwości języka Maple.
 • Bogata kolekcja gotowych pytań. Maple T.A. zawiera zbiór sprawdzonych pytań oraz szablony, na których łatwo i szybko stworzysz własne pytania.
 • Pytania otwarte. Maple T.A. umożliwia stosowanie otwartych pytań, które posiadają więcej niż jedno poprawne rozwiązanie. Wystarczy aby udzielona odpowiedz była równoważna z odpowiedzią poprawną. System przeanalizuje rozwiązanie zadania oraz wystawi stosowną ocenę.
 • Pytania bez zdefiniowanej odpowiedzi. Np. „Podaj przykład funkcji, która osiąga maximum w punkcie x=0?”
 • Automatyczne generowanie stopnia oceny.
 • Blokada stron internetowych podczas trwania testu. Korzystając z Maple T.A. w dedykowanej przeglądarce The Maple T.A. Proctored Browser* mamy możliwość zablokowania odwiedzania stron internetowych na czas trwania egzaminu. Maple T.A. wspiera również inne przeglądarki internetowe takie jak: Firefox®, Google Chrome™ i Internet Explorer®.
 • Administracja
  • Możliwość zapewnienia serwera przez Maplesoft lub klienta.
  • Integracja z platformą Moodle i Blackboard System.
  • Przetłumaczalny interfejs.

Więcej informacji na stronie producenta Maplesoft Maple T.A.