BMS HIL

Testy typu sprzęt w pętli (HIL) systemów zarządzania akumulatorem (BMS)

Emulacja napięć ogniw baterii

Głównym zadaniem układu BMS (Battery Management System) jest zrównoważenie napięć poszczególnych ogniw akumulatora. Ponadto stale monitoruje on temperaturę baterii. Aby przeprowadzić realistyczne testy układu BMS, z systemem HIL powinien być zintegrowany co najmniej jeden moduł ogniw. Moduły ogniw mierzą napięcia ogniw i zapewniają komunikację między układem ECU a akumulatorem. Głównym zadaniem symulatora HIL jest precyzyjne emulowanie i wyprowadzanie napięć i temperatur ogniw.
Karta EV1077 wytwarza napięcia regulowane płynnie w zakresie od 0 do 6 V. Tak szeroki zakres umożliwia emulację zarówno sprawnego, jak i uszkodzonego ogniwa. Przykładowo, napięcie wyższe niż napięcie nominalne symuluje zwiększoną rezystancję wewnętrzną ogniwa podczas ładowania. W zależności od typu baterii i celu testu, system HIL można wyposażyć w większą lub mniejszą liczbę kart EV1077 symulujących napięcia ogniw baterii. Na każde 32 karty EV1077 potrzebna jest jedna karta kontrolera EV1082, która steruje kartami emulującymi ogniwa i komunikuje się z systemem czasu rzeczywistego. Ponieważ jedna karta EV1077 może emulować 4 ogniwa baterii, jedna karta kontrolera obsługuje do 128 ogniw.
Wszystkie części układu testowego będące pod napięciem są izolowane galwanicznie, co pozwala na szeregowe łączenie modułów aż do napięcia 1000 V. W celu spełnienia przepisów bezpieczeństwa, system HIL jest wyposażony w szafkę bezpieczeństwa. Zapobiega ona przypadkowemu dotknięciu testowanego ECU, chroniąc użytkownika przed porażeniem prądem.

Najważniejsze własności

Obszary zastosowań

  • Akumulator trakcyjny pojazdu
  • Stacjonarne magazyny energii
  • Test HIL dla systemów zarządzania akumulatorem (BMS)
  • Symulacja akumulatorów wysokiego napięcia na poziomie ogniw
  • Symulacja wieloogniwowych akumulatorów w czasie rzeczywistym
  • Symulacja awarii dla testowania systemów zarządzania akumulatorami
  • Akumulatory kwasowo-ołowiowe (Pb), niklowo-kadmowe (NiCd), niklowo-wodorkowe (NiMH) i litowo-jonowe (Li-ion)