TargetLink

Strona główna » dSPACE » Produkty » TargetLink

TargetLink

Generacja kodu produkcyjnego spełniającego najwyższe wymagania

Generator kodu produkcyjnego TargetLink generuje bardzo wydajny kod C bezpośrednio z modeli zbudowanych w środowisku Simulink®/Stateflow® firmy MathWorks® i pozwala na wczesną weryfikację poprzez wbudowaną symulację i testy. Umożliwia efektywne projektowanie modułowe, posiada certyfikaty ISO 26262, ISO 25119 i IEC 61508 oraz zapewnia wydajną, wbudowaną obsługę AUTOSAR.

W skrócie

Dzięki narzędziu TargetLink użytkownik może konwertować modele graficzne bezpośrednio i deterministycznie na kod produkcyjny o najwyższej jakości. TargetLink posiada szereg atutów:

Obszary zastosowań

Projektowanie oparte na modelach stało się popularną i uznaną metodą opracowania oprogramowania w wielu branżach, a generowanie kodu produkcyjnego jest logicznym krokiem do przekształcania modeli w wydajny kod, gotowy do zastosowania w systemie docelowym. TargetLink generuje kod produkcyjny (w języku C) bezpośrednio z graficznego środowiska modelowania Simulink/Stateflow. Opcje generowania kodu C obejmują zakres od zwykłego kodu ANSI C do zoptymalizowanego kodu stało- lub zmiennoprzecinkowego dla platform AUTOSAR. Wszechstronne opcje konfiguracji kodu zapewniają, że kod produkcyjny jest tworzony z uwzględnieniem ograniczeń docelowego procesora.