Maplesoft

Maplesoft

Maplesoft od ponad 30 lat dostarcza rozwiązania programowe oparte na matematyce dla nauczycieli, inżynierów i badaczy w bardzo wielu dziedzinach.

Flagowy produkt Maplesoft, Maple, łączy w sobie najpotężniejszy na świecie silnik matematyczny z interfejsem, który niezwykle ułatwia analizę, eksplorację, wizualizację i rozwiązywanie problemów matematycznych. Opierając się na tej technologii, linia produktów obejmuje rozwiązania dla edukacji i badań, symulacji systemów, zarządzania obliczeniami i inżynierii systemów.

Produkty Maplesoft zapewniają nowoczesne, innowacyjne rozwiązania, aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom, od odkrywania koncepcji matematycznych na smartfonie po zmniejszanie ryzyka rozwoju w złożonych projektach inżynieryjnych.

Produkty i usługi Maplesoft są używane przez ponad 8000 instytucji edukacyjnych, laboratoriów badawczych i firm w ponad 90 krajach.

Firma Technika Obliczeniowa jest oficjalnym dystrybutorem produktów firmy Maple na Polskę. 

Program Maple

Maple jest środowiskiem programowym przydatnym na wszystkich etapach procesu rozwiązywania problemów naukowych i technicznych. Jest wiodącym pakietem oprogramowania stosowanym do wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, symbolicznych i numerycznych. Maple posiada zaawansowany, wysoko wydajny silnik do obliczeń matematycznych z w pełni zintegrowanym środowiskiem WYSIWYG do tworzenia dokumentów.

Dostępne są narzędzia tworzenia wizualizacji graficznych obejmujące animacje. Użytkownik posiada pełną kontrolę formatowania i prezentacji dokumentu (ukrywanie i odsłanianie kodu). Maple obsługuje dane niestrukturyzowane – jest możliwość interpolacji i wizualizacji danych z nawet całkowicie nieuporządkowanych źródeł. Techniki Clickable Math obejmują łatwy w użyciu edytor równań, menu kontekstowe, palety i inne klikalne funkcje interfejsu, które pozwalają skupić się rozwiązaniu problemu, a nie na narzędziu. Maple umożliwia konwersję wyrażeń matematycznych, jak również pełnych programów na inne języki programowania. Wśród wspieranych języków występuje Python i Perl oraz rozszerzone wsparcie dla MATLABa. Program udostępnia środowisko dla obliczeń algebraicznych w fizyce (od analizy wektorowej do mechaniki kwantowej, teorii względności i teorii pola) z naciskiem na ich jak najbardziej naturalną notację.

Program MapleSim

Program MapleSim oferuje złożone środowisko modelowania i symulacji układów dynamicznych. Struktura modelu reprezentowana jest graficznie, lecz zależności opisujące związki pomiędzy poszczególnymi komponentami zadawane są w postaci równań matematycznych. Na równaniach tych wykonywane są różne manipulacje symboliczne, mające na celu maksymalne uproszczenie i wygenerowanie wydajnych modeli symulacyjnych. Główny zakres zastosowań MapleSim to tzw. modelowanie fizyczne, zmierzające do opisu w jednym modelu różnorodnych zjawisk definiowanych za pomocą wielkości mechanicznych, elektrycznych, cieplnych, pneumatycznych, hydraulicznych i in. (obecnie 11 różnych domen) lub związanych z przepływem sygnałów, albo też samodzielnie definiowanych przez użytkownika (custom components). MapleSim jest zgodny ze standardem Modelica. Możliwy jest też import bibliotek modeli zgodnych z tym standardem.