Maplesoft - rodzaje licencji

Strona główna » Maplesoft » Licencje

Firma Maplesoft oferuje różne rodzaje licencji. Do ich opisu użyto następujących określeń:

Elite Maintenance Program (EMP) i aktualizacje oprogramowania

Przez rok od daty zakupu licencji na oprogramowanie, użytkownikowi przysługuje udział w programie EMP, w ramach którego dokonywane są bezpłatne aktualizacje do najnowszej wersji. Po upływie roku subskrypcję EMP można odpłatnie przedłużyć.

Licencja czasowa

Producent oferuje licencje ograniczone czasowo. Tego typu licencja automatycznie wygasa po upływie czasu, na jaki została zakupiona. Użytkownik ma możliwość odnowienia licencji przed datą jej zakończenia. Wykupiony program EMP wygasa wraz z licencją na oprogramowanie.

Licencja bezterminowa

Charakteryzuje się nieograniczonym okresem użytkowania i ma prawo do bezpłatnej aktualizacji pod warunkiem posiadania ważnej subskrypcji EMP.

Rodzaje licencji

1. Komercyjna

Licencja komercyjna programu Maple przeznaczona jest do zastosowań komercyjnych. Dla tej licencji dostępne są wszystkie typy instalacji. Licencja komercyjna może być licencją ograniczoną czasowo lub licencją bezterminową.

2. Akademicka

Licencja akademicka jest przeznaczona dla instytucji naukowych. Występuje w dwóch wersjach: pełna licencja akademicka lub ograniczona licencja akademicka.

 • Pełna licencja akademicka (Full Academic License)
  umożliwia wykorzystanie oprogramowania do prowadzenia szkoleń, nauczania i badań naukowych, nie można jej używać do celów komercyjnych. Nie daje prawa udzielenia studentom zdalnego dostępu do oprogramowania ani instalowania oprogramowania na komputerach osobistych studentów, chyba że odrębna licencja Maplesoft na to zezwala. Pełna licencja akademicka może być licencją ograniczoną czasowo lub licencją bezterminową, dostępne są dla niej wszystkie typy instalacji.
 • Ograniczona licencja akademicka (Restricted Academic License)
  umożliwia wykorzystanie oprogramowania do prowadzenia szkoleń i nauczania, natomiast nie pozwala na prowadzenie badań naukowych oraz zastosowań komercyjnych. Licencja ta nie daje prawa udzielenia studentom zdalnego dostępu do oprogramowania ani możliwości instalowania oprogramowania na komputerach studentów, chyba że odrębna licencja Maplesoft na to zezwala. Ograniczona licencja akademicka może być licencją ograniczoną czasowo lub licencją bezterminową. Instytucje akademickie mogą nabyć od Maplesoft prawo do przyznawania studentom, wykładowcom i pracownikom naukowym zdalnego dostępu do oprogramowania (Optional Virtualization Distribution Rights).
 • Licencja studencka
  Licencja studencka jest przeznaczona dla studentów i może zostać zainstalowana tylko na prywatnym komputerze studenta. Licencja pozwala wyłącznie na instalację typu Single User. W ramach licencji wykorzystanie oprogramowania do celów komercyjnych, nauczania, badań naukowych i prowadzenia szkoleń jest zabronione. Licencja studencka może być licencją ograniczoną czasowo lub licencją bezterminową. Z chwilą, gdy użytkownik przestaje być studentem, ma możliwość dalszego korzystania z programu w celach prywatnych, niekomercyjnych lub wykupienia innego typu licencji.
 • Licencja do użytku domowego (Home Use License)
  Licencja do użytku domowego umożliwia korzystanie z programu w domu użytkownika. Pozwala wyłącznie na instalację typu Single User. Licencja przewiduje komercyjne wykorzystanie programu tylko wtedy, gdy pracodawca użytkownika posiada komercyjną licencję na oprogramowanie. Licencja pozwala na wykorzystanie programu do badań naukowych, nauczania, prowadzenia szkoleń tylko i wyłącznie, jeżeli pracodawca użytkownika posiada pełną licencję akademicką lub ograniczoną licencję akademicką. Licencja do użytku domowego może być licencją ograniczoną czasowo lub licencją bezterminową.
 • Licencja dla użytkowników indywidualnych (Personal Edition License)
  Licencja przeznaczona jest do użytku dla indywidualnego użytkownika z wykluczeniem zastosowań komercyjnych, nauczania, badań naukowych i prowadzenia szkoleń. Licencja pozwala wyłącznie na instalacje typu Single User, może być ograniczona czasowo lub bezterminowa.

Typy instalacji

W momencie zakupu licencji na oprogramowanie użytkownik ma możliwość wyboru typu instalacji. Większość rodzajów licencji obejmuje następujące typy instalacji.

1. Instalacja typu Single User.

Ten typ umożliwia instalację i korzystanie z programu na pojedynczym komputerze osobistym należącym do użytkownika dla następujących rodzajów licencji:

 • Licencja studencka.
 • Licencja do użytku domowego.
 • Licencja dla użytkowników indywidualnych.

Dla pozostałych rodzajów licencji instalacja typu Single User umożliwia zainstalowanie programu na maksymalnie dwóch komputerach osobistych, które są własnością użytkownika.

2. Instalacja typu Multi User – Non-Floating.

Ten typ jest niezależny od dostępu do sieci. Umożliwia instalację i korzystanie z programu na liczbie komputerów odpowiadającej liczbie zakupionych licencji.

3. Instalacja typu Multi User – Floating.

Program można zainstalować na określonej przez administratora liczbie komputerów pozostających w sieci (może to być sieć wewnętrzna), przy czym pozwala ona na jednoczesne użytkowanie tylu osobom, na ile stanowisk dana licencja zostanie wykupiona.

4. Instalacja typu Core.

Ten typ umożliwia instalację i korzystanie z programu na pojedynczym komputerze osobistym, przy czym z programu mogą korzystać wszyscy użytkownicy tego komputera w obrębie jednego kraju.