Maple

Maple

Firma Maplesoft założona przez grupę naukowców z uniwersytetu w Waterloo w Kanadzie, od przeszło 25 lat rozwija swój sztandarowy produkt Maple.

Program Maple

Maple jest środowiskiem programowym przydatnym na wszystkich etapach procesu rozwiązywania problemów naukowych i technicznych. Jest wiodącym pakietem oprogramowania stosowanym do wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, symbolicznych i numerycznych. Maple posiada zaawansowany, wysoko wydajny silnik do obliczeń matematycznych z w pełni zintegrowanym środowiskiem WYSIWYG do tworzenia dokumentów. Posiada wzbogacony zbiór predefiniowanych dokumentów wzorcowych (task templates) m.in. dokumenty przeznaczone do: wizualizacji całek wielowymiarowych, wyznaczania baz przestrzeni wektorowych generowanych przez kolumny lub wiersze macierzy oraz przestrzeni zerowych macierzy i jej transpozycji. Wyrażenia są prezentowane w ich naturalnej notacji 2D.
Dostępne są narzędzia tworzenia wizualizacji graficznych obejmujące animacje. Użytkownik posiada pełną kontrolę formatowania i prezentacji dokumentu (ukrywanie i odsłanianie kodu). Maple obsługuje dane niestrukturyzowane – jest możliwość interpolacji i wizualizacji danych z nawet całkowicie nieuporządkowanych źródeł. Techniki Clickable Math obejmują łatwy w użyciu edytor równań, menu kontekstowe, palety i inne klikalne funkcje interfejsu, które pozwalają skupić się rozwiązaniu problemu, a nie na narzędziu. Maple umożliwia konwersję wyrażeń matematycznych, jak również pełnych programów na inne języki programowania. Wśród wspieranych języków nowością jest Python i Perl oraz rozszerzone wsparcie dla MATLABa. Program udostępnia środowisko dla obliczeń algebraicznych w fizyce (od analizy wektorowej do mechaniki kwantowej, teorii względności i teorii pola) z naciskiem na ich jak najbardziej naturalną notację. Pakiet Signal Processing pozwala na generowanie i analizę sygnałów oraz przetwarzanie w domenie częstotliwości. Zawiera funkcje okien czasowych oraz narzędzia do wizualizacji częstotliwości sygnałów.

Wprowadzenie do programu Maple

Dodatki do programu Maple

Maplesoft oferuje bogaty wybór dodatków do programu Maple, które dostarczają rozwiązania dla specjalistycznych obszarów zastosowań oraz rozszerzają łączność z innym oprogramowaniem

MapleNet

Umożliwia publikowanie dokumentów i aplikacji stworzonych w programie Maple, na bieżąco w sieci Web. Użytkownicy mający dostęp do serwera MapleNet mogą przeglądać oraz edytować udostępnione aplikacje… Więcej

BlockImporter

BlockImporter™ for Simulink® jest rozszerzeniem Maple™, które umożliwia importowanie modeli Simulinka do środowiska Maple oraz ich konwersję do postaci układu równań. Model przedstawiony w tej postaci może być analizowany… Więcej

Grid Computing Toolbox

Grid Computing Toolbox służy do prowadzenia obliczeń równoległych, maksymalnie wykorzystujących dostępne zasoby sprzętowe, przez co minimalizuje się czas przetwarzania i umożliwia użytkowanie zaawansowanych aplikacji… Więcej

MaplePlayer

MaplePlayer to darmowa aplikacja umożliwiająca otwieranie i przeglądanie zawartości dokumentów utworzonych w programie Maple, bez konieczności jego posiadania. Daje to możliwość analizowania i korzystania z aplikacji… Więcej

Global Optimization Toolbox

Global Optimization jest całkowicie zintegrowanym środowiskiem programistycznym, które może wspomagać aplikacje do sterowania systemami i pozwala wykorzystywać potencjał optymalizacji globalnej w projektowaniu systemów sterowania… Więcej