Maple

Maple

Firma Maplesoft założona przez grupę naukowców z uniwersytetu w Waterloo w Kanadzie, od przeszło 25 lat rozwija swój sztandarowy produkt Maple.

Maple jest środowiskiem programowym przydatnym na wszystkich etapach procesu rozwiązywania problemów naukowych i technicznych. Jest wiodącym pakietem oprogramowania stosowanym do wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, symbolicznych i numerycznych. Maple posiada zaawansowany, wysoko wydajny silnik do obliczeń matematycznych z w pełni zintegrowanym środowiskiem WYSIWYG do tworzenia dokumentów. Posiada wzbogacony zbiór predefiniowanych dokumentów wzorcowych (task templates) m.in. dokumenty przeznaczone do: wizualizacji całek wielowymiarowych, wyznaczania baz przestrzeni wektorowych generowanych przez kolumny lub wiersze macierzy oraz przestrzeni zerowych macierzy i jej transpozycji. Wyrażenia są prezentowane w ich naturalnej notacji 2D.
Dostępne są narzędzia tworzenia wizualizacji graficznych obejmujące animacje. Użytkownik posiada pełną kontrolę formatowania i prezentacji dokumentu (ukrywanie i odsłanianie kodu). Maple obsługuje dane niestrukturyzowane – jest możliwość interpolacji i wizualizacji danych z nawet całkowicie nieuporządkowanych źródeł. Techniki Clickable Math obejmują łatwy w użyciu edytor równań, menu kontekstowe, palety i inne klikalne funkcje interfejsu, które pozwalają skupić się rozwiązaniu problemu, a nie na narzędziu. Maple umożliwia konwersję wyrażeń matematycznych, jak również pełnych programów na inne języki programowania. Wśród wspieranych języków nowością jest Python i Perl oraz rozszerzone wsparcie dla MATLABa. Program udostępnia środowisko dla obliczeń algebraicznych w fizyce (od analizy wektorowej do mechaniki kwantowej, teorii względności i teorii pola) z naciskiem na ich jak najbardziej naturalną notację. Pakiet Signal Processing pozwala na generowanie i analizę sygnałów oraz przetwarzanie w domenie częstotliwości. Zawiera funkcje okien czasowych oraz narzędzia do wizualizacji częstotliwości sygnałów.

Wprowadzenie do programu Maple