MapleSim

Strona główna » Maplesoft » MapleSim

MapleSim

Program MapleSim oferuje złożone środowisko modelowania i symulacji układów dynamicznych. Struktura modelu reprezentowana jest graficznie, lecz zależności opisujące związki pomiędzy poszczególnymi komponentami zadawane są w postaci równań matematycznych. Na równaniach tych wykonywane są różne manipulacje symboliczne, mające na celu maksymalne uproszczenie i wygenerowanie wydajnych modeli symulacyjnych. Główny zakres zastosowań MapleSim to tzw. modelowanie fizyczne, zmierzające do opisu w jednym modelu różnorodnych zjawisk definiowanych za pomocą wielkości mechanicznych, elektrycznych, cieplnych, pneumatycznych, hydraulicznych i in. (obecnie 11 różnych domen) lub związanych z przepływem sygnałów, albo też samodzielnie definiowanych przez użytkownika (custom components).MapleSim jest zgodny ze standardem Modelica. Możliwy jest też import bibliotek modeli zgodnych z tym standardem.

Istnieje możliwość importu modeli Simulinka® w postaci równań Maple (moduł Maple BlockImporter), jak i eksportu modeli MapleSim, za pomocą modułu MapleSim Connector, do postaci S-funkcji Simulinka, a także generacji kodu ANSI-C do wykorzystania w środowiskach szybkiego prototypowania i symulacji HiL: Real-Time Workshop® / dSPACE® lub xPC Target™. Modele MapleSim mogą być także włączane do LAbVIEW® VI i aplikacji NI VeriStand.

MapleSim wersja akademicka – nowoczesne podejście do nauczania.

MapleSim oferuje zestaw sprawdzonych narzędzi, które pomogą zapełnić lukę pomiędzy teorią a praktyką w nauczaniu. Program został zbudowany na wysoce wydajnym silniku Maple, światowym liderze wśród silników dedykowanych dla obliczeń matematycznych oraz na języku modelowania fizycznego Modellica.

  • Wiele domen inżynierii w jednym środowisku
    MapleSim to środowisko modelowania fizycznego, skupiające elementy z różnych dziedzin inżynierii, tak aby studenci kierunków ścisłych mogli tworzyć i rozwijać projekty realizowane w przemyśle inżynieryjnym.
  • Modele symulacyjne
    Program zapewnia graficzny interfejs oraz bloki funkcjonalne, z pomocą których tworzony jest model systemu. Jest to znacznie szybsze rozwiązanie niż modelowanie systemu za pomocą równań.
  • Symulacja off-line
    Symulacja pozwala studentom bezpiecznie przeprowadzić znacznie więcej testów niż jest to możliwe na rzeczywistym systemie, bez ryzyka uszkodzenia sprzętu i znacznie niższym kosztem.