Dodatki

Strona główna » Maplesoft » Dodatki » BlockImporter

BlockImporter

BlockImporter™ for Simulink® jest rozszerzeniem Maple™, które umożliwia importowanie modeli Simulinka do środowiska Maple oraz ich konwersję do postaci układu równań. Model przedstawiony w tej postaci może być analizowany, optymalizowany oraz upraszczany, a następnie ponownie konwertowany do modelu Simulinka przy wykorzystaniu BlockBuilder for Simulink. Pozwala to użytkownikowi na weryfikację spójności systemu pod względem matematycznym, wykonywanie poszerzonych analiz, dokumentowanie systemu, eliminację pętli algebraicznych oraz przyspieszenie symulacji w Simulinku.

Wykorzystując BlockImporter dla Simulink można:

  • weryfikować modele Simulinka
  • zwiększyć szybkość wykonania w Simulinku
  • rozszerzyć zakres analizy modeli
  • eliminować pętle algebraiczne
  • tworzyć dokumentację systemu