Maple Flow

Strona główna » Maplesoft » Maple Flow

Maple Flow

Maple Flow to narzędzie matematyczne ułatwiające inżynierom opracowywanie i dokumentowanie obliczeń projektowych.

Łącząc prosty, swobodny interfejs z wszechstronnym silnikiem matematycznym, Maple Flow zapewnia środowisko w stylu tablicy lub kartki papieru, które automatycznie aktualizuje obliczenia za każdym razem, gdy użytkownicy udoskonalają i rozwijają swoją pracę.

Wybrane funkcje Maple Flow

Obliczenia matematyczne, tekst, wykresy i obrazy można umieszczać w dowolnym miejscu, łatwo przesuwać lub całkowicie reorganizować.

Maple Flow wykonuje obliczenia matematyczne od lewej do prawej i od góry do dołu.

Wszelkie zmiany wprowadzone w obliczeniach matematycznych są automatycznie przeprowadzane w całym dokumencie, dzięki czemu wyniki są zawsze aktualne.

Oprogramowanie zapewnia czystą, niezakłóconą przestrzeń roboczą, która pozwala na przejrzyste przekazywanie pomysłów i tworzenie formalnych dokumentów.

Maple Flow to najbardziej zaawansowany arkusz „papieru” do wykonywania obliczeń. Prostota oprogramowania pozwala łatwo tworzyć nowe dokumenty lub korzystać z obszernego zestawu wbudowanych aplikacji

Maple Flow jest oparte na języku programowania Maple. Podczas tworzenia dokumentów można korzystać z prawie wszystkich pakietów Maple.

Maple Flow w matematyce i dokumentacji

To, co widać w Maple Flow, jest tym, co otrzymuje się po wydrukowaniu lub udostępnieniu pracy w formacie PDF.

 • Oprogramowanie umożliwia wykonywanie obliczeń i tworzenie dokumentów w swobodnym interfejsie, który nie przypomina narzędzia programistycznego ani arkusza kalkulacyjnego.
 • Użytkownik może się skupić na swojej pracy, a nie na obsłudze narzędzia.
 • Za pomocą myszki lub klawiatury można łatwo umieszczać matematykę, tekst lub obrazy w dowolnym miejscu i zmieniać ich położenie.
 • Dostępne narzędzia w Maple Flow obejmują całe spektrum matematyki, nauk ścisłych i inżynierii.
 • Maple Flow zawiera wszystkie funkcje, których specjaliści techniczni oczekują od narzędzia obliczeniowego w tym szybkie solvery i elastyczne wykresy.

Maple Flow dla użytkownika

 • Przed użyciem Maple Flow użytkownik nie musi mieć dokładnego planu ani jasnej koncepcji zagospodarowania nowego dokumentu. Może reorganizować swoje notatki w trakcie pracy, tak jak podczas burzy mózgów na tablicy.
 • W miarę jak pomysły, obliczenia i rozwiązania nabierają kształtu, można stopniowo dodawać tekst, obrazy oraz inne elementy – tworząc na bieżąco dopracowany, profesjonalny dokument techniczny.
 • Maple Flow umożliwia swobodny przebieg analizowania problemów.

Porównanie Maple z Maple Flow

 • Programowanie i opracowywanie algorytmów.
 • Tworzenie interaktywnych narzędzi i aplikacji.
 • Środowisko pracy podobne do edytora tekstu.
 • Matematyczne oprogramowanie wspierające zaawansowaną inżynierię.
 • Proste codzienne obliczenia.
 • Szkicowanie i formalizacja pomysłów technicznych.
 • Środowisko pracy przypominające kartkę papieru – możliwość umieszczenia tekstu i obliczeń w dowolnym miejscu.
 • Obliczenia projektowe i szybkie notatki matematyczne.