Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY TECHNIKA OBLICZENIOWA SP. Z O.O.

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zachować poufność i prywatność dostarczonych informacji. „Dane Osobowe” są to wszelkie dane pozwalające na zidentyfikowanie osoby w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych. Niniejszy dokument formułuje bieżące zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych i innych informacji poufnych otrzymanych od Klientów bezpośrednio lub pośrednio, w takim wymiarze, w jakim chroni je prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe są administrowane przez naszą spółkę:

Technika Obliczeniowa Sp. z o.o.

31-302 Kraków, ul. Pod Fortem 19

 

KRS: 0000447696

NIP: 6772373158

REGON: 122764846,

Kto ma dostęp do danych?

Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni do tego pracownicy naszej firmy.  

Nigdy nie przekazujemy danych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami. Dane, które przekazywane są podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych  usług. Otrzymują je firmy, które dostarczają sprzedawane przez nas produkty oraz w razie konieczności firmy świadczące usługi wysyłkowe.

W jakich celach wykorzystujemy dane osobowe?

Powierzone nam dane wykorzystujemy w celu:

  • realizacji procesu zakupu naszych produktów i usług,
  • informowania o nowych wersjach oprogramowania,
  • składania ofert zakupu przedłużania subskrypcji licencji, uaktualnień i rozszerzeń,
  • dostarczenia wersji czasowych oprogramowania oraz materiałów informacyjnych dotyczących oferowanych przez nas produktów,
  • informowania o naszych seminariach, konferencjach, warsztatach.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

  • dane kontaktowe, które zostały nam przekazane takie jak imię i nazwisko, nazwa instytucji, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu,
  • dane dotyczące zakupu (typ licencji, konfiguracja sprzętowa).

Jakie są prawa?

Prawo dostępu do danych:   

Osoba, której dane osobowe przetwarzamy ma prawo w każdej chwili zażądać informacji o tym, które dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, należy skontaktować się z nami – listownie na adres siedziby albo pocztą elektroniczną na adres dane-osobowe@tobl.com.pl

Prawo do poprawiania danych:

Można zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych, wysyłając takie żądanie na nasz adres mailowy  dane-osobowe@tobl.com.pl

Prawo do usunięcia danych:

Jest możliwość w każdej chwili usunięcia jakichkolwiek danych przetwarzanych przez naszą firmę, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dokonano zakupów naszych usług, wtedy zachowamy dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego zgłaszając ten fakt drogą mailową na adres dane-osobowe@tobl.com.pl

Jak można korzystać ze swoich praw?

Wszelkie pytania, uwagi i inne oświadczenia dotyczące Polityki Prywatności i Danych Osobowych należy kierować na adres mailowy dane-osobowe@tobl.com.pl

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:   

Jeśli osoba, której dane osobowe przetwarzamy uzna, że robimy to w niewłaściwy sposób, może się z nami skontaktować. Ma też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia naszych zasad prywatności:

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z danych osobowych.